วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กระดาษสา ช่วยลดโลกร้อน (Mulberry reduce global warming)

Premium Mulberry wine box
แม้จะไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม หรือท่อไอเสียรถยนต์ แต่ร่างกายของเราทุกคนก็พ่นก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตลอดเวลา ผ่านกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวันซึ่งผูกติดอยู่กับการใช้พลังงานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการกิน การเที่ยว การเดินทาง การทำงาน หรือแม้กระทั่งการอยู่บ้านเฉย ๆ ก็ตาม
Despite the industry. Or automobile exhaust. But everyone's body is a greenhouse gas carbon dioxide out all the time. Activities to do in life is tied to the total energy consumption. Whether it's eating, trips to work or even at home or dormant.ยิ่งเราใช้ พลังงาน มากเท่าไหร่ ปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก ที่ถูกปล่อยออกมาก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเห็นภาพจึงมีการคิดสูตรคำนวณอย่างง่ายเอาไว้
The more we use energy, how much greenhouse gas. Was released, it is more closely To make it easier to see, so there is a simple formula to calculate it.
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อย = ปริมาณพลังงานที่ใช้ x การปล่อยก๊าซต่อหน่วยล้านบีทียู(Emission per MMBtu = 0.058 tons of CO2)
แต่นั่นก็คงยังไม่ง่ายพอสำหรับการคำนวณด้วยตนเอง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(อบก.) จึงได้จัดทำเครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนเว็บของไทยไว้อำนวยความสะดวกให้เราที่ http://thaicfcalculator.tgo.or.th
เพียงคลิกเข้าไปในเว็บดังกล่าว แล้วลงทะเบียน หลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของเราไปตามความเป็นจริง เครื่องก็จะคำนวณให้เสร็จสรรพว่า เรามีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณเท่าใดกิจกรรมใดของเราที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด รวมถึงพื้นที่ป่าสำหรับการชดเชย และทางเลือกในการช่วยลดใช้พลังงานของเรา


U.M.Thai International co.,ltd.
Website : www.umthai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น